Ostatnia aktualizacja strony: 05.12.2023, 10:07

e - MP10

Poniedziałek, 30 listopada 2020

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z art. 16 ust. 1a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. 2014 poz. 1114), skonfigurowana została na udostępnionej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji platformie ePUAP Elektroniczna Skrzynka Podawcza dla Miejskiego Przedszkola Nr 10 w Legnicy, umożliwiająca doręczanie pism.

Dokumenty przesyłane za pośrednictwem ePUAP winny być opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Wszelka korespondencja Miejskiego Przedszkola Nr 10 z Klientem będzie przekazywana przez platformę ePUAP.


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej

/MP10_Legnica/ESP

Metadane

Data publikacji : 30.11.2020
Data modyfikacji : 01.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Miejskie Przedszkole Nr 10
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Nowak
Osoba udostępniająca informację:
Jolanta Nowak
Osoba modyfikująca informację:
Jolanta Nowak
©-2023 Miejskie Przedszkole Nr 10. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL