Ostatnia aktualizacja strony: 22.11.2022, 11:21

Sprawozdanie finansowe

Poniedziałek, 29 kwietnia 2019

Sprawozdania finansowe

„Na podstawie §34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2471), sprawozdania finansowe jednostki są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Legnicy pod adresem: http://www.zojo.bip.legnica.eu/zoj/sprawozdania-finansowe/obslugiwane-jednostki .”

 

Metadane

Data publikacji : 29.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
Miejskie Przedszkole Nr 10
Osoba udostępniająca informację:
Jolanta Nowak
©-2023 Miejskie Przedszkole Nr 10. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL